Effects of eye contact and iconic gestures on message retention in human-robot interaction

E.T. Dijk, van, E. Torta, R.H. Cuijpers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten