Effects of cryostat infrared filters on the performance of ALMA band 1 (35–52 GHz) receiver optics

A. Gonzalez, S. Asayama, V. Tapia, R. Finger, D. Monasterio, Nicolás Reyes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of cryostat infrared filters on the performance of ALMA band 1 (35–52 GHz) receiver optics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie