Effects of charge impurities and laser energy on Raman spectra of graphene

M. Hulman, M. Haluska, G. Scalia, D. Obergfell, S. Roth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of charge impurities and laser energy on Raman spectra of graphene'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie