Effective self-management for early career researchers in the natural and life sciences

OHBM Student and Postdoc Special Interest Group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effective self-management for early career researchers in the natural and life sciences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen