Effective configurations of value creation and capture capabilities: extending Treacy and Wiersema’s value disciplines

N. Zacharias, E.J. Nijssen, R.M. Stock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effective configurations of value creation and capture capabilities: extending Treacy and Wiersema’s value disciplines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance

Engineering