Effectief traagheidsmoment van samengestelde staven (II)

P.W.M. Schroijen, H.H. Snijder, J.C.D. Hoenderkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er bestaat nog geen algemene methode om voor samengestelde stalen staven belast op druk en op buiging te bepalen in welke mate de deelstaven samenwerken. De huidige Nederlandse, Duitse en Europese normen 1-5 besteden uitsluitend aandacht aan op druk belaste samengestelde staven en verdisconteren de invloed van de mate van samenwerking van de deelstaven in de kniklengte. Dit artikel, bestaande uit twee delen, beschrijft een manier om deze invloed in het traagheidsmoment te verdisconteren. Dit leidt tot het effectieve traagheidsmoment dat geschikt is voor zowel op druk als op buiging belaste samengestelde stalen staven. De betrouwbaarheid is getoetst via numerieke modellen en de resultaten daarvan zijn vergeleken met de Nederlandse norm en Eurocode 3. Daaruit blijkt dat het essentieel is dat de juiste afschuifstijfheid in rekening wordt gebracht.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)48-53
Aantal pagina's6
TijdschriftBouwen met Staal
Volume34
Nummer van het tijdschrift158
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effectief traagheidsmoment van samengestelde staven (II)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit