Effecten van verschillende maten van zichtbaarheid van de voortgang van het werk op enige produktie-karakteristieken van kleine werkgroepen

B. van Bronckhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

65 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)A287-A294
TijdschriftDe Ingenieur
Volume81
Nummer van het tijdschrift19
StatusGepubliceerd - 1969

Citeer dit