Effect on the mobility of metal atoms on the structure of thin films deposited at oblique incidence

G.W. Oosterhout, van, J.G.W. Waterbeemd, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)375-387
TijdschriftPhilips Research Reports
Volume22
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit