Effect of visual quality and animation of design representations on users’ responses to early design concepts : a study on the adaptive patient room concept

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
199 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of visual quality and animation of design representations on users’ responses to early design concepts : a study on the adaptive patient room concept'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen