Effect of treatment on cognitive and attention problems in children with narcolepsy type 1

Karin A.M. Janssens (Corresponding author), Laury Quaedackers, Gert Jan Lammers, Pauline Amesz, Petra van Mierlo, Lisanne Aarts, Els Peeters, Danielle Hendriks, Nele Vandenbussche, Sebastiaan Overeem, Sigrid Pillen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Zoekresultaten