Effect of treatment on cognitive and attention problems in children with narcolepsy type 1

Karin A.M. Janssens (Corresponding author), Laury Quaedackers, Gert Jan Lammers, Pauline Amesz, Petra van Mierlo, Lisanne Aarts, Els Peeters, Danielle Hendriks, Nele Vandenbussche, Sebastiaan Overeem, Sigrid Pillen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of treatment on cognitive and attention problems in children with narcolepsy type 1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen