Effect of the piezoelectric ceramic filler dielectric constant on the piezoelectric properties of PZT-epoxy composites

Jibran Khaliq, Daniella Bayle Deutz, Jesus Alfonso Caraveo Frescas, Peter Vollenberg, Theo Hoeks, Sybrand van der Zwaag, Pim Groen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of the piezoelectric ceramic filler dielectric constant on the piezoelectric properties of PZT-epoxy composites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen