Effect of the piezoelectric ceramic filler dielectric constant on the piezoelectric properties of PZT-epoxy composites

Jibran Khaliq, Daniella Bayle Deutz, Jesus Alfonso Caraveo Frescas, Peter Vollenberg, Theo Hoeks, Sybrand van der Zwaag, Pim Groen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Piezoelectric composites made from soft and hard lead zirconium titanate (PZT) particles as filler and an epoxy as the matrix were prepared by dielectrophoresis and studied for their piezoelectric properties. It was found that the dielectric constant of the piezoelectric filler plays a significant role in determining the final piezoelectric properties of the composites. Composites with lower dielectric constant for the PZT filler material showed better piezoelectric properties compared to the composites with high dielectric constant filler. This can be ascribed to a more efficient poling of the piezoelectric filler particles. The aging behaviour of these composites was compared to that reported for monolithic ceramics.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2774-2779
Aantal pagina's6
TijdschriftCeramics International
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb 2017

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of the piezoelectric ceramic filler dielectric constant on the piezoelectric properties of PZT-epoxy composites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit