Effect of the load size on the efficiency of microwave heating under stop flow and continuous flow conditions

N.G. Patil, E. Rebrov, E. Esveld, K. Eränen, F. Benaskar, J. Meuldijk, J.-P. Mikkola, V. Hessel, L.A. Hulshof, D.Y. Murzin, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of the load size on the efficiency of microwave heating under stop flow and continuous flow conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie