Effect of the liquid layer on the impact behavior of particles

S. Antonyuk, S. Heinrich, M. Dosta, M.S. Buijtenen, van, N.G. Deen, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOther

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of the liquid layer on the impact behavior of particles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie