Effect of superficial gas velocity on the solid temperature distribution in gas fluidized beds with heat production

M. Banaei, J.S.H. Jegers, M. van Sint Annaland, J.A.M. Kuipers, N.G. Deen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of superficial gas velocity on the solid temperature distribution in gas fluidized beds with heat production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen