Effect of solvent, monomer structure, and pressure on reactivity in radical copolymerization : kinetic investigation within the monomer series ethylene - vinyl acetate - vinyl ester and methyl acrylate - butadiene

R. Meer, van der

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  621 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • German, Ton, Promotor
  • Heikens, D., Promotor
  Datum van toekenning25 nov. 1977
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit