Effect of single-file diffusion on the hydroisomerization of 2,2-dimethylbutane on platinum loaded H-mordenite.

F.J.M.M. Gauw, de, J. Grondelle, van, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of single-file diffusion on the hydroisomerization of 2,2-dimethylbutane on platinum loaded H-mordenite.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie