Effect of polymer binder on surface texturing by photoembossing

N.F. Hughes-Brittain, O.T. Picot, M. Dai, A.A.J.M. Peijs, C.W.M. Bastiaansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of polymer binder on surface texturing by photoembossing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie