Effect of plumes on measuring the large scale circulation in turbulent Rayleigh-Bénard convection

R.J.A.M. Stevens, H.J.H. Clercx, D. Lohse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer095110
Pagina's (van-tot)095110-1/11
Aantal pagina's12
TijdschriftPhysics of Fluids
Volume23
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit