Effect of partial ordering of a two-dimensional system of scatterers on the anisotropy of its kinetic coefficients

N.S. Averkiev, A.M. Monakhov, A.Yu. Shik, P.M. Koenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of partial ordering of a two-dimensional system of scatterers on the anisotropy of its kinetic coefficients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen