Effect of operating conditions and effectiveness factor on hydrogenation of CO2 to hydrocarbons

Samrand Saeidi (Corresponding author), Sara Najari, Gyula Gróf, Fausto Gallucci

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of operating conditions and effectiveness factor on hydrogenation of CO<sub>2</sub> to hydrocarbons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen