Effect of morphology on interactions between nanoparticle-stabilised air bubbles and oil droplets

Victoria J. Cunningham, Emma C. Giakoumatos, Melissa Marks, Steven P. Armes, Erica J. Wanless

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of morphology on interactions between nanoparticle-stabilised air bubbles and oil droplets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie