Effect of molecular chlorine diffusion on theoretical potential-current density relations for a chlorine evolving electrode

L.J.J. Janssen, G.J. Visser, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
161 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)155-163
TijdschriftElectrochimica Acta
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit