Effect of modified cellulose on open time of glue mortar: an NMR study on transport and hydration

Ahmed Faiyas Aduvattu Purayil

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

201 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Adan, Olaf C.G. , Promotor
  • Koenders, E.A.B., Promotor, Externe Persoon
  • Erich, S.J.F. (Bart), Co-Promotor
Datum van toekenning6 nov 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-91909-53-5
StatusGepubliceerd - 6 nov 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit

Faiyas Aduvattu Purayil, A. (2019). Effect of modified cellulose on open time of glue mortar: an NMR study on transport and hydration. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.