Effect of mixing on product quality in semibatch stirred tank reactors

I.L.M. Verschuren, J.G. Wijers, J.T.F. Keurentjes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of mixing on product quality in semibatch stirred tank reactors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Chemistry