Effect of microbubble-induced cavitation on the dispersion of sprays

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
80 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of microbubble-induced cavitation on the dispersion of sprays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen