Effect of Light-Induced Halide Segregation on the Performance of Mixed-Halide Perovskite Solar Cells

Kunal Datta, Bas T. van Gorkom, Zehua Chen, Matthew J. Dyson, Tom P.A. van der Pol, Stefan C.J. Meskers, Shuxia Tao, Peter A. Bobbert, Martijn M. Wienk, René A.J. Janssen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of Light-Induced Halide Segregation on the Performance of Mixed-Halide Perovskite Solar Cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science