Effect of Lewis number on ball-like lean limit flames

Z. Zhou, Y. Shoshyn, F.E. Hernandez Perez, J.A. van Oijen, L.P.H. de Goey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
95 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of Lewis number on ball-like lean limit flames'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen