Effect of ischemia and reperfusion on skeletal muscle damage

S. Loerakker, E. Manders, G.J. Strijkers, F.P.T. Baaijens, D.L. Bader, K. Nicolay, C.W.J. Oomens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the ASME 2010 Summer Bioengineering Conference (SBC 2010), 16-19 June 2010, Naples, Florida, USA
Pagina's41-42
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit