Effect of initial conformation, flow strength, and hydrodynamic interaction on polymer molecules in extensional flows

U.S. Agarwal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  33 Citaten (Scopus)
  204 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of initial conformation, flow strength, and hydrodynamic interaction on polymer molecules in extensional flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Earth and Planetary Sciences

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology