Effect of hydrogen on the growth of thin hydrogenated amorphous carbon films from thermal energy radicals

E. Neyts, A. Bogaerts, M.C.M. Sanden, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of hydrogen on the growth of thin hydrogenated amorphous carbon films from thermal energy radicals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie