Effect of fog formation on turbulent vapor condensation with noncondensable gases

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)243-245
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Heat Transfer
Volume118
Nummer van het tijdschriftFeb
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of fog formation on turbulent vapor condensation with noncondensable gases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit