Effect of continuous and intermittent loading on the development of skeletal muscle damage

S. Loerakker, A. Stekelenburg, G.J. Strijkers, K. Nicolay, D.L. Bader, F.P.T. Baaijens, C.W.J. Oomens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the ASME 2009 Summer Bioengineering Conference (SBC 2009), 17-21 June 2009, Lake Tahoe, California, USA.
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit