Effect of confinement on coalescence efficiency in shear flow

P. De Bruyn, R.M. Cardinaels, P. Moldenaers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Third International Multicomponent Polymer Conference (IMPC), Kottayam, India, 23-25 March 2012
Pagina's1-4
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit