Effect of Co-Solvents on the Crystallization and Phase Distribution of Mixed-Dimensional Perovskites

Alessandro Caiazzo, Kunal Datta, Junke Jiang, María C. Gélvez-Rueda, Junyu Li, Riccardo Ollearo, J.M. Vicent-Luna, Shuxia Tao, Ferdinand C. Grozema, Martijn M. Wienk, René A.J. Janssen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of Co-Solvents on the Crystallization and Phase Distribution of Mixed-Dimensional Perovskites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen