Effect of carrier phase estimation for 111 Gbit/s POLMUX-RZ-DQPSK equalization in presence of 10.7 Gbit/s OOK neighbours

M.S.A.S. Al Fiad, D. Borne, van den, T. Wuth, M. Kuschnerov, B. Lankl, C.-J. Weiske, E. Man, de, A. Napoli, H. Waardt, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
55 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of carrier phase estimation for 111 Gbit/s POLMUX-RZ-DQPSK equalization in presence of 10.7 Gbit/s OOK neighbours'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science