Effect of buck driver ripple on BER performance in visible light communication using LED

X. Deng, J.P.M.G. Linnartz, K. Arulandu, G. Zhou, Y. Wu

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of buck driver ripple on BER performance in visible light communication using LED'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Computer Science