Effect of adsorbate interactions on catalytic reactivity : elementary surface reactions on rhodium and cobalt

A.C. Kizilkaya

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

566 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Niemantsverdriet, J.W. (Hans), Promotor
  • Weststrate, Kees-Jan, Co-Promotor
Datum van toekenning17 dec 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-5335-959-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 dec 2014

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit