(e,e'p) study of triton + deuteron + proton clustering in 6Li

J.B.J.M. Lanen, R.G. Lovas, A.T. Kruppa, H.P. Blok, J.F.J. Brand, van den, R. Ent, E. Jans, G.J. Kramer, L. Lapikas, E.N.M. Quint, G. Steenhoven, van der, P.C. Tiemeijer, P.K.A. Witt Huberts, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
98 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2793-2796
TijdschriftPhysical Review Letters
Volume63
Nummer van het tijdschrift26
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit