Eenige beschouwingen over de waarde der wiskunde

N.G. de Bruijn

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redePopulair

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieGroningen
UitgeverijNoordhoff
Aantal pagina's17
StatusGepubliceerd - 1946
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de zuivere en toegepaste wiskunde en de theoretische mechanica aan de Technische Hoogeschool te Delft, op 26 november 1946.

Citeer dit