Eendagsvlieg of superheld?

H. Wiebes, M.C. Kroon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Samenvatting

  Deel van het artikel gaat over de jongste vrouwelijke professor Maaike Kroon.
  Originele taal-2Nederlands
  TijdschriftIntermediair
  StatusGepubliceerd - 2015

  Citeer dit