Een vergelijking van methoden voor enkelvoudige variantieanalyse zonder de vooronderstelling van gelijke populatievarianties

P.S.P.J. Werter

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  40 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Uit de vergelijking van vier statistische methoden, en wel de methoden van Welch en van Brown-Forsythe en de eerste- en tweede orde methode van James, is de tweede orde methode van James als de beste naar voren gekomen om de nulhypothese te toetsen dat populatiegemiddelden gelijk zijn. Verondersteld is dat de waarnemingen onderling onafhankelijk normaal verdeeld met verwachting $\mu_i$ en variantie $\sigma^2_i$. Aan de populatievarianties worden geen eisen opgelegd.
  Originele taal-2Nederlands
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
  Aantal pagina's13
  StatusGepubliceerd - 1979

  Publicatie series

  NaamMemorandum COSOR
  Volume7903
  ISSN van geprinte versie0926-4493

  Citeer dit