Een snelle en stabiele pers voor onderzoek van het spaanloos snijden

D.C. Stoppelenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

18 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)240-241
TijdschriftMetaalbewerking
Volume31
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1965
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit