Een simulator als leermiddel in het lager technisch vakonderwiis

B. van Bronckhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)412-413
TijdschriftMetaalbewerking
Volume31
Nummer van het tijdschrift19
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit