Een sensor- en regelsysteem voor een elektromagnetische micromotor

P.L.A.J. Klijn, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Mechatronisch ontwerpen

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

Originele taal-2Nederlands
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Goemans, Paul, Begeleider
  • Kamerbeek, E.M.H., Begeleider
  • Lancee, Charles T., Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning1 jan 1995
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-5282-459-2
StatusGepubliceerd - 1995

Bibliografische nota

Eindverslag

Citeer dit