Een schatkamer vol oude problemen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op 2 april werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in museum NEMO het boek De Pythagoras Code officieel gepresenteerd. Het boek bevat een bloemlezing uit 50 jaargangen Pythagoras, met de bekende 'Denkertjes' alsmede puzzels en dionigma's. Het rakelt oude problemen op, zoals het 3n+1 vermoeden, bevat een selectie van prijsvragen en een leuk hoofdstukje 'Geschiedenis' over een aatal bekende wiskundigen. Wil Schilders doet verslag.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)111-111
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/12
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit