Een optimistische boodschap...

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

73 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2005

Publicatie series

NaamRede ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar ...
Volume2005-2006

Bibliografische nota

Niet in drukvorm verschenen
Toespraak door de rector magnificus TU/e bij de opening van het academisch jaar 2005-2006 op maandag 5 september 2005

Citeer dit