Een onverwacht verbond - Fysica en Fisher informatie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ditmaal een speciale case study, naar aanleiding van een recent verschenen boek van B. Roy Frieden [1]. Dit boek verscheen voor het eerst in 1998, en werd reeds tweemaal herdrukt in 1999, hetgeen aangeeft dat er over het boek wordt gesproken. En met recht, zoals zal blijken uit het onderstaande. De ideeën die in het boek worden besproken zullen nog lange tijd onderwerp van discussie zijn.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17-20
TijdschriftITW-Nieuws
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit