Een onderzoek naar de organisatie van medisch-diagnostisch onderzoek in algemene ziekenhuizen: tevens proeve van kritiek op de contingentie-benadering

A. Kastelein

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

921 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Feitsma, H., Promotor
  • Andel, van, H., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning28 jun 1988
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit